MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Trung Dũng

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 161480

Tên bưu cục: Trung Dũng

Điện thoại: 39512012

Địa chỉ: Thôn Canh Hoạch, Xã Trung Dũng Trung Dũng Tiên Lữ Hưng Yên

Xem chi tiết>>