MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Trung Hòa

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội là Mã bưu chính 12300, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội là 12300.

2. Mã bưu chính 12300 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 12300 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Trung Hòa Cầu Giấy, Hà Nội.

Ngoài ra, Mã bưu chính 12300 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Mã bưu chính Phường xã Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội có 5 số là 12300, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 122160

Tên bưu cục: [EMS] BCP Cầu Giấy

Điện thoại: 0432123352

Địa chỉ: Sô´1, Đường Trung Kính, Phường Trung Hòa Trung Hòa Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 122045

Tên bưu cục: [EMS] BCP COD Cầu Giấy

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´1, Đường Trung Kính, Phường Trung Hòa Trung Hòa Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 123080

Tên bưu cục: Bưu cục Giao dịch EMS Cầu Giấy

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´1, Đường Trung Kính, Phường Trung Hòa Trung Hòa Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 123090

Tên bưu cục: Bưu cục Giao dịch EMS Cầu Giấy

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa Trung Hòa Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 123075

Tên bưu cục: Bưu cục Trung Kinh

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´01, Đường Trung Kính, Phường Trung Hòa Trung Hòa Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 123085

Tên bưu cục: HCC Đống Đa

Điện thoại: 02437678967

Địa chỉ: Đường Phạm Hùng, Phường Trung Hòa Trung Hòa Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 123070

Tên bưu cục: KHL Trung Yên

Điện thoại: 024.35625521

Địa chỉ: Đường Phạm Hùng, Phường Trung Hòa Trung Hòa Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 123000

Tên bưu cục: Quan Nhân

Điện thoại: 8588032

Địa chỉ: Sô´46, Phố Quan Nhân, Phường Trung Hòa Trung Hòa Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 123048

Tên bưu cục: Trần Duy Hưng 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´35, Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa Trung Hòa Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 123049

Tên bưu cục: Trần Duy Hưng 2

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´150, Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa Trung Hòa Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 123051

Tên bưu cục: Trần Duy Hưng 3

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´196/9, Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa Trung Hòa Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 123053

Tên bưu cục: Trần Duy Hưng 4

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´kiốt20, Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa Trung Hòa Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 123054

Tên bưu cục: Trần Duy Hưng 5

Điện thoại: 35568400

Địa chỉ: Sô´41, Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa Trung Hòa Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 123044

Tên bưu cục: Trung Hoà

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´64tổ6, Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa Trung Hòa Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 123068

Tên bưu cục: Trung Hòa

Điện thoại: 02432242399

Địa chỉ: Đường Trung Yên 3, Phường Trung Hòa Trung Hòa Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 123047

Tên bưu cục: Trung Hòa 1

Điện thoại: 35564065

Địa chỉ: Sô´121a tổ23, Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa Trung Hòa Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 123045

Tên bưu cục: Trung Hoà 2

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´tổ19, Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa Trung Hòa Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 123052

Tên bưu cục: Trung Hòa 5

Điện thoại: 37847617

Địa chỉ: Sô´21, Ngõ 110, Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa Trung Hòa Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 123050

Tên bưu cục: Trung Kính

Điện thoại: 37845731

Địa chỉ: Sô´105, Đường Trung Kính, Phường Trung Hòa Trung Hòa Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 123043

Tên bưu cục: Trung Kính 1

Điện thoại: 37846773

Địa chỉ: Sô´137, Đường Trung Kính, Phường Trung Hòa Trung Hòa Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>