MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Trung Hoà

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 156260

Tên bưu cục: Trung Hoà

Điện thoại: 01699956808

Địa chỉ: Sô´0, Thôn Trung Cao, Xã Trung Hoà Trung Hoà Chương Mỹ Hà Nội

Xem chi tiết>>