MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Trùng Khánh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Trùng Khánh, Trùng Khánh, Cao Bằng là Mã bưu chính 27270, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Trùng Khánh, Trùng Khánh, Cao Bằng.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Trùng Khánh, Trùng Khánh, Cao Bằng là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Trùng Khánh, Trùng Khánh, Cao Bằng là 27270.

2. Mã bưu chính 27270 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 27270 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Trùng Khánh Trùng Khánh, Cao Bằng.

Ngoài ra, Mã bưu chính 27270 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Trùng Khánh, Trùng Khánh, Cao Bằng.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Trùng Khánh, Trùng Khánh, Cao Bằng

Mã bưu chính Phường xã Trùng Khánh, Trùng Khánh, Cao Bằng có 5 số là 27270, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Trùng Khánh, Trùng Khánh, Cao Bằng

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Trùng Khánh, Trùng Khánh, Cao Bằng, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Trùng Khánh, Trùng Khánh, Cao Bằng sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 272716

Tên bưu cục: Thân giáp

Điện thoại: 0964699576

Địa chỉ: Tổ 1, Thị Trấn Trùng Khánh Trùng Khánh Trùng Khánh Cao Bằng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 272720

Tên bưu cục: Trùng Khánh

Điện thoại: 02063.826.191

Địa chỉ: Tổ 4, Thị Trấn Trùng Khánh Trùng Khánh Trùng Khánh Cao Bằng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 272750

Tên bưu cục: Trùng Khánh

Điện thoại: 02063.826.191

Địa chỉ: Tổ 4, Thị Trấn Trùng Khánh Trùng Khánh Trùng Khánh Cao Bằng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 272700

Tên bưu cục: Trùng Khánh

Điện thoại: 02063.826.191

Địa chỉ: Tổ 4, Thị Trấn Trùng Khánh Trùng Khánh Trùng Khánh Cao Bằng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 272717

Tên bưu cục: Trung phúc

Điện thoại: 01273370508

Địa chỉ: Tổ 1, Thị Trấn Trùng Khánh Trùng Khánh Trùng Khánh Cao Bằng

Xem chi tiết>>