MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Trung Kiên

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 282970

Tên bưu cục: Trung Kiên

Điện thoại: 02113837131

Địa chỉ: Thôn Lưỡng 1, Xã Trung Kiên Trung Kiên Yên Lạc Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>