MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Trung Lèng Hồ

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 332666

Tên bưu cục: Trung Lèng Hồ

Điện thoại: 0917400620

Địa chỉ: Thôn Phìn Páo, Xã Trung Lèng Hồ Trung Lèng Hồ Bát Xát Lào Cai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 332665

Tên bưu cục: UBND xã Trung Lèng Hồ

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Phìn Páo, Xã Trung Lèng Hồ Trung Lèng Hồ Bát Xát Lào Cai

Xem chi tiết>>