MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Trung Liệt

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội là Mã bưu chính 11670, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội là 11670.

2. Mã bưu chính 11670 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 11670 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Trung Liệt Đống Đa, Hà Nội.

Ngoài ra, Mã bưu chính 11670 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

Mã bưu chính Phường xã Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội có 5 số là 11670, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 116765

Tên bưu cục: [EMS] BCP COD Đống Đa

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´17, Phố Đặng Tiến Đông, Phường Trung Liệt Trung Liệt Đống Đa Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 115070

Tên bưu cục: [EMS] Đống Đa

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´17, Phố Đặng Tiến Đông, Phường Trung Liệt Trung Liệt Đống Đa Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 115080

Tên bưu cục: [EMS] Đống Đa

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´17, Phố Đặng Tiến Đông, Phường Trung Liệt Trung Liệt Đống Đa Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 116754

Tên bưu cục: Chùa Bộc

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´2 đường SB, Phố Chùa Bộc, Phường Trung Liệt Trung Liệt Đống Đa Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 116756

Tên bưu cục: Đặng Tiến Đông

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´5, Phố Đặng Tiến Đông, Phường Trung Liệt Trung Liệt Đống Đa Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 116700

Tên bưu cục: Đặng Tiến Đông

Điện thoại: 024.38574260

Địa chỉ: Sô´47, Phố Đặng Tiến Đông, Phường Trung Liệt Trung Liệt Đống Đa Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 116701

Tên bưu cục: Đặng Tiến Đông

Điện thoại: 5371548

Địa chỉ: Sô´147, Phố Đặng Tiến Đông, Phường Trung Liệt Trung Liệt Đống Đa Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 116704

Tên bưu cục: Quang Trung

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´2/10, Ngõ 12, Phố Chùa Bộc, Phường Trung Liệt Trung Liệt Đống Đa Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 116757

Tên bưu cục: Tây Sơn 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´Kiốt 4, Dãy nhà A5, Khu tập thể Đại Học Thủy Lợi, Phường Trung Liệt Trung Liệt Đống Đa Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 116703

Tên bưu cục: Thái Hà 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´138, Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt Trung Liệt Đống Đa Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 116702

Tên bưu cục: Trung Liệt

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´14 ngo 8 D, Phố Chùa Bộc, Phường Trung Liệt Trung Liệt Đống Đa Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 116707

Tên bưu cục: Trung Liệt 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´21, Đường Trung Liệt, Phường Trung Liệt Trung Liệt Đống Đa Hà Nội

Xem chi tiết>>