MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Trung Lương

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 404120

Tên bưu cục: Trung Lương

Điện thoại: 02263861614

Địa chỉ: Thôn Duy Dương, Xã Trung Lương Trung Lương Bình Lục Hà Nam

Xem chi tiết>>