MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Trung Môn

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang là Mã bưu chính 30191, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang là 30191.

2. Mã bưu chính 30191 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 30191 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Trung Môn Yên Sơn, Tuyên Quang.

Ngoài ra, Mã bưu chính 30191 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang

Mã bưu chính Phường xã Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang có 5 số là 30191, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 301911

Tên bưu cục: Chiến Thắng

Điện thoại:

Địa chỉ: Xóm 5, Xã Trung Môn Trung Môn Yên Sơn Tuyên Quang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 301910

Tên bưu cục: Trung Môn

Điện thoại: 02073810863

Địa chỉ: Thôn 17, Xã Trung Môn Trung Môn Yên Sơn Tuyên Quang

Xem chi tiết>>