MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Trung Nghĩa

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 294710

Tên bưu cục: Trung Nghĩa

Điện thoại: 878172

Địa chỉ: Khu 2-Thôn Đình, Xã Trung Nghĩa Trung Nghĩa Thanh Thuỷ Phú Thọ

Xem chi tiết>>