MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Trung Thành

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 243150

Tên bưu cục: Trung Thành

Điện thoại: 02053887008

Địa chỉ: Thôn Pá Pàu, Xã Trung Thành Trung Thành Tràng Định Lạng Sơn

Xem chi tiết>>