MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Trung Thượng

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 452934

Tên bưu cục: độc lập

Điện thoại:

Địa chỉ: Bản Ngàm, Xã Trung Thượng Trung Thượng Quan Sơn Thanh Hoá

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 452920

Tên bưu cục: Trung Tiến

Điện thoại:

Địa chỉ: Bản Tong, Xã Trung Thượng Trung Thượng Quan Sơn Thanh Hoá

Xem chi tiết>>