MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Trung Trải

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 333230

Tên bưu cục: Trung Trải

Điện thoại: 01202180646

Địa chỉ: Thôn Chu Lìn 2, Xã Trung Trải Trung Trải Sa Pa Lào Cai

Xem chi tiết>>