MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Trung Văn

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 130313

Tên bưu cục: Phùng Khoang 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´xóm Đình, Thôn Phùng Khoang, Xã Trung Văn Trung Văn Nam Từ Liêm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 130301

Tên bưu cục: Trung Văn

Điện thoại: 0942448996

Địa chỉ: Thôn Trung Văn, Phường Trung Văn Trung Văn Nam Từ Liêm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 130311

Tên bưu cục: Trung Văn

Điện thoại:

Địa chỉ: Khu Tập thể H36 Bộ Công An, Xã Trung Văn Trung Văn Nam Từ Liêm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 130305

Tên bưu cục: Trung Văn 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Trung Văn, Xã Trung Văn Trung Văn Nam Từ Liêm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 130300

Tên bưu cục: Trường Đại học Hà Nội

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´280, Đường Nguyễn Trãi, Xã Trung Văn Trung Văn Nam Từ Liêm Hà Nội

Xem chi tiết>>