MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Trưng Vương

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 291130

Tên bưu cục: Trưng Vương

Điện thoại: 842180

Địa chỉ: Thôn xómĐình, Xã Trưng Vương Trưng Vương Việt Trì Phú Thọ

Xem chi tiết>>