MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Trừng Xá

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Trừng Xá, Lương Tài, Bắc Ninh là Mã bưu chính 22356, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Trừng Xá, Lương Tài, Bắc Ninh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Trừng Xá, Lương Tài, Bắc Ninh là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Trừng Xá, Lương Tài, Bắc Ninh là 22356.

2. Mã bưu chính 22356 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 22356 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Trừng Xá Lương Tài, Bắc Ninh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 22356 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Trừng Xá, Lương Tài, Bắc Ninh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Trừng Xá, Lương Tài, Bắc Ninh

Mã bưu chính Phường xã Trừng Xá, Lương Tài, Bắc Ninh có 5 số là 22356, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Trừng Xá, Lương Tài, Bắc Ninh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Trừng Xá, Lương Tài, Bắc Ninh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Trừng Xá, Lương Tài, Bắc Ninh sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 223561

Tên bưu cục: Thôn Đăng Triều

Điện thoại: 643121

Địa chỉ: Thôn Đăng Triều, Xã Trừng Xá Trừng Xá Lương Tài Bắc Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 223562

Tên bưu cục: Thôn Trừng Xá

Điện thoại: 643166

Địa chỉ: Thôn Trừng Xá, Xã Trừng Xá Trừng Xá Lương Tài Bắc Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 223560

Tên bưu cục: Trừng Xá

Điện thoại: 659430

Địa chỉ: Thôn Trừng Xá, Xã Trừng Xá Trừng Xá Lương Tài Bắc Ninh

Xem chi tiết>>