MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Trung Xuân

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 452957

Tên bưu cục: Trung Xuân

Điện thoại: 01663520218

Địa chỉ: Khu Trung Tâm, Xã Trung Xuân Trung Xuân Quan Sơn Thanh Hoá

Xem chi tiết>>