MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Trung Yên

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 302930

Tên bưu cục: Trung Yên

Điện thoại: 01296394888

Địa chỉ: Thôn Quan Hạ, Xã Trung Yên Trung Yên Sơn Dương Tuyên Quang

Xem chi tiết>>