MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Trường Long

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Trường Long, Phong Điền, Cần Thơ là Mã bưu chính 90451, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Trường Long, Phong Điền, Cần Thơ.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Trường Long, Phong Điền, Cần Thơ là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Trường Long, Phong Điền, Cần Thơ là 90451.

2. Mã bưu chính 90451 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 90451 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Trường Long Phong Điền, Cần Thơ.

Ngoài ra, Mã bưu chính 90451 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Trường Long, Phong Điền, Cần Thơ.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Trường Long, Phong Điền, Cần Thơ

Mã bưu chính Phường xã Trường Long, Phong Điền, Cần Thơ có 5 số là 90451, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Trường Long, Phong Điền, Cần Thơ

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Trường Long, Phong Điền, Cần Thơ, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Trường Long, Phong Điền, Cần Thơ sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 904510

Tên bưu cục: Trường Long

Điện thoại: 02923850700

Địa chỉ: Ấp Trường Thuận, Xã Trường Long Trường Long Phong Điền Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 904512

Tên bưu cục: Trường Long 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp Trường Thuận, Xã Trường Long Trường Long Phong Điền Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 904526

Tên bưu cục: Trường Long 1

Điện thoại: 3944722

Địa chỉ: Sô´240, Ấp Trường Thuận, Xã Trường Long Trường Long Phong Điền Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 904511

Tên bưu cục: Trường Thuận

Điện thoại: 3941500

Địa chỉ: Ấp Trường Thuận, Xã Trường Long Trường Long Phong Điền Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 904525

Tên bưu cục: Trường Thuận 1

Điện thoại: 3943205

Địa chỉ: Ấp Trường Thuận, Xã Trường Long Trường Long Phong Điền Cần Thơ

Xem chi tiết>>