MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Trường Sơn

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 185330

Tên bưu cục: An Tràng

Điện thoại: 02253891000

Địa chỉ: Sô´0, Thôn An Tràng, Thị trấn Trường Sơn Trường Sơn An Lão Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 185335

Tên bưu cục: Khu CN An Tràng

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Xuân Áng, Thị trấn Trường Sơn Trường Sơn An Lão Hải Phòng

Xem chi tiết>>