MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Trường Sơn

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 442000

Tên bưu cục: Sầm Sơn

Điện thoại: 02373821490

Địa chỉ: Đường Nguyễn Du, Phường Trường Sơn Trường Sơn Sầm Sơn Thanh Hoá

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 442020

Tên bưu cục: Sầm Sơn

Điện thoại: 02373821490

Địa chỉ: Đường Nguyễn Du, Phường Trường Sơn Trường Sơn Sầm Sơn Thanh Hoá

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 442110

Tên bưu cục: Sầm Sơn

Điện thoại: 02373821490

Địa chỉ: Đường Nguyễn Du, Phường Trường Sơn Trường Sơn Sầm Sơn Thanh Hoá

Xem chi tiết>>