MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Trường Sơn

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 485040

Tên bưu cục: Trường Sơn

Điện thoại: 834009

Địa chỉ: Thôn 6, Xã Trường Sơn Trường Sơn Đức Thọ Hà Tĩnh

Xem chi tiết>>