MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Trường Thi

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 461003

Tên bưu cục: Chợ Trường Thi

Điện thoại: 848493

Địa chỉ: Sô´43, Ngõ 5,6,7, Đường Võ thị Sáu, Phường Trường Thi Trường Thi Vinh Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 461000

Tên bưu cục: Nguyễn Tất Thành

Điện thoại: 830082

Địa chỉ: Sô´01, Đường Phan Đăng Lưu, Phường Trường Thi Trường Thi Vinh Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 461001

Tên bưu cục: Nhà Máy Bia

Điện thoại: 846425

Địa chỉ: Sô´01, Đường phan đăng lưu, Phường Trường Thi Trường Thi Vinh Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 461002

Tên bưu cục: Trường Thị

Điện thoại: 847488

Địa chỉ: Sô´02, Đường trưòng thi, Phường Trường Thi Trường Thi Vinh Nghệ An

Xem chi tiết>>