MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Trường Thịnh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Trường Thịnh, Phú Thọ, Phú Thọ là Mã bưu chính 29373, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Trường Thịnh, Phú Thọ, Phú Thọ.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Trường Thịnh, Phú Thọ, Phú Thọ là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Trường Thịnh, Phú Thọ, Phú Thọ là 29373.

2. Mã bưu chính 29373 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 29373 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Trường Thịnh Phú Thọ, Phú Thọ.

Ngoài ra, Mã bưu chính 29373 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Trường Thịnh, Phú Thọ, Phú Thọ.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Trường Thịnh, Phú Thọ, Phú Thọ

Mã bưu chính Phường xã Trường Thịnh, Phú Thọ, Phú Thọ có 5 số là 29373, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Trường Thịnh, Phú Thọ, Phú Thọ

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Trường Thịnh, Phú Thọ, Phú Thọ, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Trường Thịnh, Phú Thọ, Phú Thọ sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 293742

Tên bưu cục: Phường Trường Thịnh

Điện thoại:

Địa chỉ: Khu phố 5, Phường Trường Thịnh Trường Thịnh Phú Thọ Phú Thọ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 293730

Tên bưu cục: Trường Thịnh 1

Điện thoại: 710697

Địa chỉ: Khu phố 5, Phường Trường Thịnh Trường Thịnh Phú Thọ Phú Thọ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 293731

Tên bưu cục: Trường Thinh 2

Điện thoại: 710701

Địa chỉ: Khu phố 5, Phường Trường Thịnh Trường Thịnh Phú Thọ Phú Thọ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 293732

Tên bưu cục: Trường Thịnh 3

Điện thoại: 710705

Địa chỉ: Khu phố 8, Phường Trường Thịnh Trường Thịnh Phú Thọ Phú Thọ

Xem chi tiết>>