MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Tự Lạn

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 236170

Tên bưu cục: Tự Lạn

Điện thoại: 02043874656

Địa chỉ: Thôn Cầu, Xã Tự Lạn Tự Lạn Việt Yên Bắc Giang

Xem chi tiết>>