MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Tú Trĩ

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 261950

Tên bưu cục: Tú Trĩ

Điện thoại: 02093850281

Địa chỉ: Thôn Pò Đeng, Xã Tú Trĩ Tú Trĩ Bạch Thông Bắc Kạn

Xem chi tiết>>