MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Tuần Châu

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 202910

Tên bưu cục: Tuần Châu

Điện thoại: 3842125

Địa chỉ: Tổ 14, Khu 3 Xóm Cát, Phường Tuần Châu Tuần Châu Hạ Long Quảng Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 202934

Tên bưu cục: Tuần Châu

Điện thoại:

Địa chỉ: Khu Du Lịch Tuần Châu, Phường Tuần Châu Tuần Châu Hạ Long Quảng Ninh

Xem chi tiết>>