MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Túc Duyên

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 251090

Tên bưu cục: Bưu điện Hệ 1

Điện thoại: 855327

Địa chỉ: Tổ 12, Phường Túc Duyên Túc Duyên Thái Nguyên Thái Nguyên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 250900

Tên bưu cục: Hệ I Thái Nguyên

Điện thoại: 02083855327

Địa chỉ: Sô´10, Tổ 7, Phường Túc Duyên Túc Duyên Thái Nguyên Thái Nguyên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 251060

Tên bưu cục: Túc Duyên

Điện thoại: 02083859446

Địa chỉ: Tổ 18, Phường Túc Duyên Túc Duyên Thái Nguyên Thái Nguyên

Xem chi tiết>>