MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Tung Chung Phố

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 331940

Tên bưu cục: Tung Chung Phố

Điện thoại: 02143881236

Địa chỉ: Thôn Hàm Rồng, Xã Tung Chung Phố Tung Chung Phố Mường Khương Lào Cai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 331958

Tên bưu cục: Xã Tung Chung Phố

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Tung Trung Phố, Xã Tung Chung Phố Tung Chung Phố Mường Khương Lào Cai

Xem chi tiết>>