MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Tương Giang

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 222161

Tên bưu cục: Tiêu Thượng

Điện thoại: 747360

Địa chỉ: Thôn Tiêu Thương, Xã Tương Giang Tương Giang Từ Sơn Bắc Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 222160

Tên bưu cục: Tương Giang

Điện thoại: 834380

Địa chỉ: Thôn Tiêu Thương, Xã Tương Giang Tương Giang Từ Sơn Bắc Ninh

Xem chi tiết>>