MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Tường Hạ

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 364080

Tên bưu cục: Tường Hạ

Điện thoại: 0917 871119

Địa chỉ: Bản Cóc 1, Xã Tường Hạ Tường Hạ Phù Yên Sơn La

Xem chi tiết>>