MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Tương Mai

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội là Mã bưu chính 12740, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội là 12740.

2. Mã bưu chính 12740 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 12740 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Tương Mai Hoàng Mai, Hà Nội.

Ngoài ra, Mã bưu chính 12740 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội

Mã bưu chính Phường xã Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội có 5 số là 12740, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 127571

Tên bưu cục: Bến xe Phía Nam

Điện thoại: 38642768

Địa chỉ: Sô´94, Phố Nguyễn An Ninh, Phường Tương Mai Tương Mai Hoàng Mai Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 127570

Tên bưu cục: Lương Khánh Thiện

Điện thoại: 36624735

Địa chỉ: Sô´19, Phố Lương Khánh Thiện, Phường Tương Mai Tương Mai Hoàng Mai Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 127580

Tên bưu cục: Nguyễn An Ninh

Điện thoại: 024.32181372

Địa chỉ: Sô´12, Phố Nguyễn An Ninh, Phường Tương Mai Tương Mai Hoàng Mai Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 127572

Tên bưu cục: Nguyễn An Ninh 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´66, Phố Nguyễn An Ninh, Phường Tương Mai Tương Mai Hoàng Mai Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 127569

Tên bưu cục: Nguyễn Đức Cảnh

Điện thoại: 36622680

Địa chỉ: Sô´67, Phố Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai Tương Mai Hoàng Mai Hà Nội

Xem chi tiết>>