MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Vần Chải

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 312943

Tên bưu cục: Vần Chải

Điện thoại: 0961305281

Địa chỉ: Thôn Đăng Vai, Xã Vần Chải Vần Chải Đồng Văn Hà Giang

Xem chi tiết>>