MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Văn Chương

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 115138

Tên bưu cục: Quốc Tử Giám

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´3, Ngõ Lương Sử C, Phố Quốc Tử Giám, Phường Văn Chương Văn Chương Đống Đa Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 115144

Tên bưu cục: Văn Chương 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´138, Ngõ Văn Chương, Phố Tôn Đức Thắng, Phường Văn Chương Văn Chương Đống Đa Hà Nội

Xem chi tiết>>