MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Vạn Điểm

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 158830

Tên bưu cục: Vạn Điểm

Điện thoại: 0949823468

Địa chỉ: Sô´0, Thôn Vạn Điểm, Xã Vạn Điểm Vạn Điểm Thường Tín Hà Nội

Xem chi tiết>>