MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Văn Giang

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Văn Giang, Văn Giang, Hưng Yên là Mã bưu chính 16380, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Văn Giang, Văn Giang, Hưng Yên.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Văn Giang, Văn Giang, Hưng Yên là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Văn Giang, Văn Giang, Hưng Yên là 16380.

2. Mã bưu chính 16380 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 16380 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Văn Giang Văn Giang, Hưng Yên.

Ngoài ra, Mã bưu chính 16380 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Văn Giang, Văn Giang, Hưng Yên.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Văn Giang, Văn Giang, Hưng Yên

Mã bưu chính Phường xã Văn Giang, Văn Giang, Hưng Yên có 5 số là 16380, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Văn Giang, Văn Giang, Hưng Yên

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Văn Giang, Văn Giang, Hưng Yên, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Văn Giang, Văn Giang, Hưng Yên sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 163807

Tên bưu cục: Đa dịch vụ Văn Giang 2

Điện thoại:

Địa chỉ: Khu Phố, Thị Trấn Văn Giang Văn Giang Văn Giang Hưng Yên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 163808

Tên bưu cục: Đa dịch vụ Văn Giang 3

Điện thoại:

Địa chỉ: Khu Phố, Thị Trấn Văn Giang Văn Giang Văn Giang Hưng Yên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 163810

Tên bưu cục: Văn Giang

Điện thoại: 02213932932

Địa chỉ: Ngõ Phố, Phố Văn Giang, Thị Trấn Văn Giang Văn Giang Văn Giang Hưng Yên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 163840

Tên bưu cục: Văn Giang

Điện thoại: 02213931108

Địa chỉ: Ngõ Phố, Phố Văn Giang, Thị Trấn Văn Giang Văn Giang Văn Giang Hưng Yên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 163800

Tên bưu cục: Văn Giang

Điện thoại: 02213 3931108

Địa chỉ: Ngõ Phố, Phố Văn Giang, Thị Trấn Văn Giang Văn Giang Văn Giang Hưng Yên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 163801

Tên bưu cục: Văn Phúc

Điện thoại: 930081

Địa chỉ: Thôn Công Luận 1, Thị Trấn Văn Giang Văn Giang Văn Giang Hưng Yên

Xem chi tiết>>