MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Vân Giang

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Vân Giang, Ninh Bình, Ninh Bình là Mã bưu chính 43100, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Vân Giang, Ninh Bình, Ninh Bình.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Vân Giang, Ninh Bình, Ninh Bình là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Vân Giang, Ninh Bình, Ninh Bình là 43100.

2. Mã bưu chính 43100 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 43100 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Vân Giang Ninh Bình, Ninh Bình.

Ngoài ra, Mã bưu chính 43100 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Vân Giang, Ninh Bình, Ninh Bình.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Vân Giang, Ninh Bình, Ninh Bình

Mã bưu chính Phường xã Vân Giang, Ninh Bình, Ninh Bình có 5 số là 43100, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Vân Giang, Ninh Bình, Ninh Bình

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Vân Giang, Ninh Bình, Ninh Bình, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Vân Giang, Ninh Bình, Ninh Bình sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 431000

Tên bưu cục: Chợ Rồng

Điện thoại: 884064

Địa chỉ: Ngõ 8, Đường Vân Giang, Phường Vân Giang Vân Giang Ninh Bình Ninh Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 431041

Tên bưu cục: DAI LY TUAN

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Phường Vân Giang Vân Giang Ninh Bình Ninh Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 431042

Tên bưu cục: Phường Vân Giang

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Phạm Hồng Thái, Phường Vân Giang Vân Giang Ninh Bình Ninh Bình

Xem chi tiết>>