MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Văn Hải

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Văn Hải, Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận là Mã bưu chính 66147, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Văn Hải, Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Văn Hải, Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Văn Hải, Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận là 66147.

2. Mã bưu chính 66147 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 66147 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Văn Hải Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận.

Ngoài ra, Mã bưu chính 66147 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Văn Hải, Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Văn Hải, Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận

Mã bưu chính Phường xã Văn Hải, Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận có 5 số là 66147, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Văn Hải, Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Văn Hải, Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Văn Hải, Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 661470

Tên bưu cục: Bình Sơn

Điện thoại: 3890153

Địa chỉ: Đường Yên Ninh, Phường Văn Hải Văn Hải Phan Rang Tháp Chàm Ninh Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 661516

Tên bưu cục: Đoàn 5

Điện thoại: 890754

Địa chỉ: Thôn Bình Sơn, Xã Văn Hải Văn Hải Phan Rang Tháp Chàm Ninh Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 661518

Tên bưu cục: Hòm thư công cộng 11

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Yên Ninh, Phường Văn Hải Văn Hải Phan Rang Tháp Chàm Ninh Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 661515

Tên bưu cục: Trường Chinh 1

Điện thoại: 896096

Địa chỉ: Thôn Bình Sơn, Xã Văn Hải Văn Hải Phan Rang Tháp Chàm Ninh Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 661517

Tên bưu cục: Trường Chinh 2

Điện thoại: 837658

Địa chỉ: Sô´77, Đường Trường Chinh, Xã Văn Hải Văn Hải Phan Rang Tháp Chàm Ninh Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 661480

Tên bưu cục: Văn Hải

Điện thoại: 823158

Địa chỉ: Đường Trường Chinh, Xã Văn Hải Văn Hải Phan Rang Tháp Chàm Ninh Thuận

Xem chi tiết>>