MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Văn Hán

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 252590

Tên bưu cục: Văn Hán

Điện thoại: 0988733263

Địa chỉ: Xóm Phả Lý, Xã Văn Hán Văn Hán Đồng Hỷ Thái Nguyên

Xem chi tiết>>