MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Văn Học

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 261380

Tên bưu cục: Văn Học

Điện thoại: 02093884555

Địa chỉ: Thôn Pò Cạu, Xã Văn Học Văn Học Na Rì Bắc Kạn

Xem chi tiết>>