MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Vạn Hưng

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Vạn Hưng, Vạn Ninh, Khánh Hoà là Mã bưu chính 65364, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Vạn Hưng, Vạn Ninh, Khánh Hoà.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Vạn Hưng, Vạn Ninh, Khánh Hoà là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Vạn Hưng, Vạn Ninh, Khánh Hoà là 65364.

2. Mã bưu chính 65364 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 65364 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Vạn Hưng Vạn Ninh, Khánh Hoà.

Ngoài ra, Mã bưu chính 65364 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Vạn Hưng, Vạn Ninh, Khánh Hoà.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Vạn Hưng, Vạn Ninh, Khánh Hoà

Mã bưu chính Phường xã Vạn Hưng, Vạn Ninh, Khánh Hoà có 5 số là 65364, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Vạn Hưng, Vạn Ninh, Khánh Hoà

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Vạn Hưng, Vạn Ninh, Khánh Hoà, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Vạn Hưng, Vạn Ninh, Khánh Hoà sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 653641

Tên bưu cục: Vạn Hưng

Điện thoại: 02583612878

Địa chỉ: Thôn Xuân Đông, Xã Vạn Hưng Vạn Hưng Vạn Ninh Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 653643

Tên bưu cục: Vạn Ninh 05

Điện thoại: 945005

Địa chỉ: Thôn Xuân Đông, Xã Vạn Hưng Vạn Hưng Vạn Ninh Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 653649

Tên bưu cục: Vạn Ninh 11

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Xuân Tự, Xã Vạn Hưng Vạn Hưng Vạn Ninh Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 653642

Tên bưu cục: Xuân Đông

Điện thoại: 612333

Địa chỉ: Thôn Xuân Đông, Xã Vạn Hưng Vạn Hưng Vạn Ninh Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 653640

Tên bưu cục: Xuân Tự

Điện thoại: 02583612004

Địa chỉ: Thôn Xuân Tự, Xã Vạn Hưng Vạn Hưng Vạn Ninh Khánh Hoà

Xem chi tiết>>