MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Vạn Mai

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 353531

Tên bưu cục: Co Lương

Điện thoại: 0948411390

Địa chỉ: Thôn Xom Nghe, Xã Vạn Mai Vạn Mai Mai Châu Hoà Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 353530

Tên bưu cục: Van Mai

Điện thoại: 018867867

Địa chỉ: Thôn Xom Nghe, Xã Vạn Mai Vạn Mai Mai Châu Hoà Bình

Xem chi tiết>>