MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Văn Miếu

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 298635

Tên bưu cục: Số 12

Điện thoại: 872423

Địa chỉ: Xóm Dẹ1, Xã Văn Miếu Văn Miếu Thanh Sơn Phú Thọ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 298620

Tên bưu cục: Văn Miếu

Điện thoại: 872002

Địa chỉ: Xóm Dẹ1, Xã Văn Miếu Văn Miếu Thanh Sơn Phú Thọ

Xem chi tiết>>