MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Văn Môn

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 221622

Tên bưu cục: Đlý Bđ- Nvh Thôn Quan Độ

Điện thoại: 684081

Địa chỉ: Thôn Quan Độ, Xã Vân Môn Văn Môn Yên Phong Bắc Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 221621

Tên bưu cục: Đlý Bđ-nvh Thôn Tiền

Điện thoại: 684080

Địa chỉ: Thôn Tiền, Xã Vân Môn Văn Môn Yên Phong Bắc Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 221620

Tên bưu cục: Văn Môn

Điện thoại: 860957

Địa chỉ: Thôn Mẫn Xá, Xã Vân Môn Văn Môn Yên Phong Bắc Ninh

Xem chi tiết>>