MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Văn Nghĩa

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 354030

Tên bưu cục: Văn Nghĩa

Điện thoại: 01692323025

Địa chỉ: Xóm Đổn, Xã Văn Nghĩa Văn Nghĩa Lạc Sơn Hoà Bình

Xem chi tiết>>