MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Vạn Ninh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 223311

Tên bưu cục: Nvh Thôn Cao Thọ

Điện thoại: 655019

Địa chỉ: Thôn Cao Thọ, Xã Vạn Ninh Vạn Ninh Gia Bình Bắc Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 223310

Tên bưu cục: Vạn Ninh

Điện thoại: 665450

Địa chỉ: Thôn Xuân Dương, Xã Vạn Ninh Vạn Ninh Gia Bình Bắc Ninh

Xem chi tiết>>