MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Vân Nội

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 136401

Tên bưu cục: Vân Nội

Điện thoại: 0982131982

Địa chỉ: Khu phố Vân Trì, Xã Vân Nội Vân Nội Đông Anh Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 136400

Tên bưu cục: Vân Trì

Điện thoại: 8832298

Địa chỉ: Thôn Vân Trì, Xã Vân Nội Vân Nội Đông Anh Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 136420

Tên bưu cục: Vân Trì

Điện thoại: 024.32959533

Địa chỉ: Khu phố Vân Trì, Xã Vân Nội Vân Nội Đông Anh Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 136412

Tên bưu cục: Xã Vân Trì

Điện thoại:

Địa chỉ: Khu phố Vân Trì, Xã Vân Nội Vân Nội Đông Anh Hà Nội

Xem chi tiết>>