MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Vạn Thạnh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Vạn Thạnh, Vạn Ninh, Khánh Hoà là Mã bưu chính 65359, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Vạn Thạnh, Vạn Ninh, Khánh Hoà.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Vạn Thạnh, Vạn Ninh, Khánh Hoà là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Vạn Thạnh, Vạn Ninh, Khánh Hoà là 65359.

2. Mã bưu chính 65359 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 65359 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Vạn Thạnh Vạn Ninh, Khánh Hoà.

Ngoài ra, Mã bưu chính 65359 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Vạn Thạnh, Vạn Ninh, Khánh Hoà.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Vạn Thạnh, Vạn Ninh, Khánh Hoà

Mã bưu chính Phường xã Vạn Thạnh, Vạn Ninh, Khánh Hoà có 5 số là 65359, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Vạn Thạnh, Vạn Ninh, Khánh Hoà

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Vạn Thạnh, Vạn Ninh, Khánh Hoà, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Vạn Thạnh, Vạn Ninh, Khánh Hoà sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 653597

Tên bưu cục: Vạn Ninh 12

Điện thoại: 936006

Địa chỉ: Thôn Khải Lương, Xã Vạn Thạnh Vạn Thạnh Vạn Ninh Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 653598

Tên bưu cục: Vạn Ninh 14

Điện thoại: 3939116

Địa chỉ: Thôn Đầm Môn, Xã Vạn Thạnh Vạn Thạnh Vạn Ninh Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 653590

Tên bưu cục: Vạn Thạnh

Điện thoại: 02583939002

Địa chỉ: Thôn Đầm Môn, Xã Vạn Thạnh Vạn Thạnh Vạn Ninh Khánh Hoà

Xem chi tiết>>