MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Vân Trực

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 281910

Tên bưu cục: Vân Trục

Điện thoại: 02113829175

Địa chỉ: Thôn Vân Trục, Xã Vân Trực Vân Trực Lập Thạch Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>