MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Vân Từ

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 158330

Tên bưu cục: Vân Từ

Điện thoại: 02433855678

Địa chỉ: Sô´0, Thôn Chính, Xã Vân Từ Vân Từ Phú Xuyên Hà Nội

Xem chi tiết>>